021-88527742

شرکت مهندسی فراژه                               88541532-021

 

آدرس دفتر

Farajeh Eng. Co.
Head Office 

Flat 12, No 12, 5th Str, Sarafraz Str, Beheshti Ave. Tehran/IRAN.

Po. Code : 1587664936

 

Tel : +98 21  8852 7742
Fax : +98 21  8854 1532
Mobile : +98912 109 5543 
Email : Info@Farajeh.ir

تماس با ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

livesupport